Håndværk og handel
Værktøj: Håndsmedet af min farfar smedemester Julius Christensen. Blev anvendt til at opmåle træhjulet og jernringen til landbrugsvogne. RIngen blev formet rund i en valse, derefter smedet sammen, lagt på hjulet, for derefter at trække sig sammen ved afkøling. K.O.C.


Håndværk og Handel

Beskæftigelsen i sognet.

Overalt, hor man færdes i Danmark, er der to bygninger, der fanger blikket: Kirken og skolen. Sådan var det også i Kvislemark sogn.
Den første lille kirke nævnes i 1250, det formodes at der har været bebyggelse øst for kirken. I 1370 nævnes kirken som værende udbygget.

Præste- og forpagtere beskrives særskilt. Fæstebønder og ejere nævnes under Adel og bønder.

Håndværkere og andre beskæftigede kan spores tilbage 1709 i kirkebøger og folketællinger.

I Holsteinborgs fæsteprotokol 1710-1824 nævnes:
1710..........murer........Baltzer til Hans Nielsen
1794 15a....sadelm........Jockum Johannsen
1830.........skomage.....Th. Holte til Jens Chrisensen
1719.........slagter........Hans Slagter til  Hans Pedersen
1709.........smed.........Jens Jørgensen til Peder Andersen
1713.........smed.........Peder Smed til Niels Tomasen
1756.........smed.........Lars Jensen til Anders Sørensen
1816.........smed.........Peder Nielsen til Peder Erichsen
1824 23a...smed..........Niels Hansen til Peder Nielsen
1816 1d....tømrer........Peder Christensen til Hans Gertsen (marken)
1821........væver........Jens Hansen til Jens Madsen   
 
Kvislemark kirkebog 1717-1798: bødker, kromand, smede, murere
skræddere,skomagere, vævere, lade- og skovfogeder. 

1724..............bødker.............Lars Bødker
1738..............bødker.............Niels Bødker
1738. 26b.......kromand...........Jacob Hansen *1647. Kv. 31
1770. 26b.......kromand...........Peder Pedersen '1682. Kv 31
1723.............ladefoged.........Christen Ladefoged
1768.............ladefoged.........Hans Hansen
1774.............murer.............Jørgen Sørensen
1779.............murer.............Christian Brodthagen
1719.............skomager.........Bendix Housebilt
1727.............skomager.........Gert Wallingsen
1789.............skomager.........David Larsen
1720............ skovfoged.........Hans Olsen
1726............ skrædder.........Søren Nielsen
1727.............skrædder.........Hans Skrædder
1727.............skrædder.........Mikkel Sørensen
1738.............skrædder.........Hans Skrædder
1792.............skrædder.........Frants Jørgensen
1745.............slagter............Hans Slagter
1717.............smed..............Enevold Smed
1719.............smed..............Niels Smed
1741.............smed..............Jens Smed
1737.............smed..............Lars Smed
1756.............smed..............Anders Sørensen
1775.............smed..............Peder Sørensen
1783.............smed..............Niels Jensen
1794.............smed..............Ole Bertelsen
1729.............tømrer...........Jacob Sørensen 
1789.............væver............Christen Poulsen

Folketælling  1787-1801: smede, slagtere, skrædder, savskærer, vævere.   1787............skrædder........Hans Frandsen............45 år        
1787............skrædder........Frands Jørgensen........79 år
1787............smed.............Peder Sørensen.........-49 år
1801............smed.............Johannes Jensen.........30 år
1801............væver............Hans Jensen................39 år
1801............væver............Niels Hansen................51 år
1801............væver............Hans Olsen..................24 år
1801............væver............Kirsten Nielsdatter.......51 år
1801............slagter...........Niels Christensen.........30 år
1801............savskærer.......Christian Poulsen..........64 år
1801............skrædder.......Hans Frandsen.............58 år
1901............kammerjæger..Hans Pedersen.............73 år. 

Hver 5 år findes disse under arkivalieronline på nettet.

Folketælling 1834 - 1925: smede, tømrere, skrædder, træskomand, spindere, vævere, brolægger og teglværksmester, musiker.

Nyere tid: murer, smed, cykler, knallerter en gros og detail, købmand,
brugsforening, røgeri, industrilakering samt teglværk og tærskeselskab
i Brandholt.

Elværket lå i Kv. Sogn, men blev kaldt Spjellerup Elektricitetsværk leverede jævnstrøm. Når landmændene tærskede, var der ikke meget strøm til vore alm. belysning. Omkr. 195 0overtog SEAS strømforsyningen med vekelstrøm, hvilke gav et bedre resultat.

Telefoncentralen lå i Brandholt.
Persontransport: vognmd. Svend Rasmussen, Sandved.
Varer: udkørel fra stationen: Marius Petersen - Gunnar Oppermann.
Bagerm. Laur. Hansen, Tornemark. - brødkuske Jens Petersen - Holger Visholm.
Bagerm. Sejersbøl, Fuglebjerg. - brødkusk Arne Pedersen - Henning Hansen
Bageriet Dannebrog, Sandved. - brødkusk Alfred Nielsen. kaldet Brød+navn
Slagter Rich. Larsen, Tornemark. - Ejeren - Henning Larsen
se foto.

Tornemark Mejeri.- mælkemænd  Peter Petersen, Kv. - Alfred Hansen, Tmk. - Ejner Christiansen - Spjellerup. (alle kaldet Mælke+fornavn) 
Albani Bryggeriet. - ølmand Knud Jensen, Menstrup. (Albani Knud)
Fisk (leverandør ?)- Erikson, Sandved - ukendt fra Skælskør med fladfisk.
Fisk, røgede      ?) - Karl Nielsen, Tmk. kaldet  "den røgede sildemand"
Grønsager egen avl  Karl Hansen, Sandved - Peter Bjerg Christensen, Kv.
Ukendte uldjyder -  bogsælgere - sysager - forsikringsagenter - forskellige
Repræsentanter til  handel og håndværk - Jern- og kludekræmmere - 
Skærslippere (her kan nævnes Diamantsliberne fra Argentina,den ene i jakkesæt, som opsøgte kunder - omtalt og med foto under Prg.
Nogle skærslippere kunne også klinke ituslåede skåle m.v.

Arne Petersen blev dræbt da hesten løb løbst i 1938 - Ejner Christiansen havde mistet en hånd - og havde en jernkrog i stedet.   

===============================================================
Landmændene leverede mælk til Tornemark - Sandved og Rude mejerier. Men vi fik kun forarbejdede mejeriprodukter fra Tornemark via omtalte mælkemænd. Kunne selvfølgelig også købes i brugsen eller købmanden.
Jeg husker, at vi tidligere købte mælk ved stalddøren på Korsagergård.

Til Sandved Mejeri samlede parcelist Lüders Nielsen mælken dertil,
senere gdr. Harald Nielsen karl Erik - derefter Harald Nielsen i en lille
lastbil.

Til Tornemark Mejeri, var det landmændene fra Tormemark, der brugte dette.

Til Rude Mejeri leverede to landmænd fra Kvislemark deres mælk


K.O.C.
2011.


Velkommen til vores hjemmeside


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.06 | 20:39
SMEDE - CYKLER m.v. har modtaget 4
09.06 | 20:32
Landsbyen Kvislemark har modtaget 2
13.04 | 14:49
Foto af Gårde og Hu har modtaget 3
13.03 | 22:29
FÆSTEPROTOKOL. har modtaget 3
Du kan lide denne side
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!