Sogneforstanderskabet

Velkommen til vores hjemmeside

samt Sogne- og Brandfogeders virke.

Sogneforstanderskabet.

Sogneforstanderskaberne blev oprettet ved lov af 13.august 1841. Disse blev 6. juli 1867 afløst af sognerådene.

Læs om sogneforstanderskabet under: 
www.quislemark.dk  
kilde. Knud Lambert

Sognefogederne virke.

Sammendrag.
Allerede i 1500-tallet var der bonde- eller sognefogeder i flere sogne. Før 1790 var disse udpeget af lensmanden senere af
godsejerne blandt almuen. På universitetes gods havde man
bondefogeder efter 1791. Fast løn fik sognefogederne først i
1857.
Sognefogeden havde mange pligter bl.a. som politimand og  pantefoged, som skulle indberettes til Birket.
Her kan nævnes ulovlige kroforhold, krogang, druk og slagsmål. Drabsmænd og tyveknægte skulle anholdes på stedet. Ligeledes fremmede overløbere. Dengang vrimlede det med fattige voksne og børn på vejene. Som pantefoged
skulle han inddrive skyld i kirke og skole samt bøder for forsømmelser. Hegning, løsslupne dyr. Inddrivelse af bropenge over vandløb hørte også med.
Bekendtgørelse fra møndighederne blev oplæst på kirkestævner.
En tidligere forordning satte grænser for, hvad almuen kunne
tillade sig af fest og luksus. Ved bryllup var det begrænsning af gæster, servering af mad. Vin og kaffe var forbudt. Ingen af bondestanden måtte gå med andet end hjemmegjort tøj. Kvinderne dog med silkehue, trøje og skørt. Mændene med trøje og vest. Alt af kramtøj.
Sognefogeden skulle holde øje med, at bestemmelserne efter
en forordning af 12. marts 1783. blev overholdt. Ellers skulle
han straks gå til birkedommeren.
KOC

Sognefogeder.
med (x) og (o) familie. Kvislemarkvej (Kv) Agervej (Av)

Ft. 1801-1922. Christen Justesen, fæster, Kv 14 Møllev.gård

Ft. 1822-1845. Chresten Hansen, fæster, Kv 21 Fladagergrd

Ft. 1845-1887. (x) Anders Pedersen, fæster, Av 4, Pilehaveg 
                  
Ft. 1901-1916. (x) Hans Andersen, gdr., Av 4, Pilehavegård

1916-1921.           Jens P. Nielsen, parcelist, Kv 45.

1921-1929.      (x) Peter Andersen, Av 4, Pilehavegård.

1929-1955.      (o) Peter Jensen, Kv 20, Toftebjerggård

1955-1970.      (o) Peter Klaus Jensen, Kv 20, Toftebj.gård

Herefter blev hvervet ophørt.

Brandfogedernes virke.

Iflg. fæstebrev mellem fæster og Holsteinborg gods var det
fæsteren der skulle sørge for brandassurenceforsikring og
brandmateriel.
Senere blev materiellet opbevaret hos smede. Fra 1895-1924
Julius Christensen. 1824-1960. Peder Langballe Axelsen.
Årlig brandøvelse i overværelse af landbetjenten, frandfoged
Harald Nielsen samt Falck fra Skælskør. Engang blev det påtalt, at pumpen ikke virkede. Nogle brande beskrevet under
"Diverse hændelser". Brandsyn beskrevet under:
  www.quislemark.dk - kilde Knud Lambert

BRANDFOGEDER.

1863-1865. Niels Hansen ved brandtilsyn

1866-1968. Hans Hansen, afløser

1869-1874. Christen Hansen, fæster
1875-1877. Mads Hansen
1878-1880. Niels Hansen
1881-1884. Frands Hansen
1884-1890. Niels Nielsen, gårdbestyrer
1890-1891. Hans Nielsen, gdr.
1891-1892. Jørgen Peter Andersen, gdr.
1893-1895. Peder Nielsen
1896-1897. Axel Friis, gdr. Kv 7, Gielsgård
1898-1901. Mads Hansen
1901-1904. Hans Jensen
1904-1907. Niels P. Petersen, gdr. Kv 4, Korsagergård.
1908-1910. Jørgen Nielsen, gdr. Kv 7, Gielsgård.
1911-1913. Halfdan Andersen, gdr. Kv 5, Enghavegård.
1914-1916. Chr. Jensen, gdr.
1917-1919. Chr. Petersen
1920-1923. Frederik Hansen. gdr. Kv 14, Møllevejsgård.
1923-1925. Kristen Jensen, gdr. Agervej 4, Pilehavegård.
1626-1936. Alfred Jensen, gdr. Agervej 2, Ellestentegård.
1936-1949. Harald Nielsen, gdr. Kv. 18, Skinhavegård.
1949-1962. Erik Sejersbøl, forp. Kv 4, Korsagergård.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.06 | 20:39
SMEDE - CYKLER m.v. har modtaget 4
09.06 | 20:32
Landsbyen Kvislemark har modtaget 2
13.04 | 14:49
Foto af Gårde og Hu har modtaget 3
13.03 | 22:29
FÆSTEPROTOKOL. har modtaget 3
Du kan lide denne side
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!