Gårde og Smålandbrug
Gårde og Smålandbrug

Se: Gårde, Smålandbrug og Huse

KMS historiske kort....1842 - 1899.

Udstykning af Præstemarken under FOTO.


Forklaring til gårde fra 1790 under Foto.

 Nr. Vej     Gård      Fæ/ejer               matr.        udfl.    nedl

  
  1. Hi 51  u. navn  Peter Andersen, matr. 6a              
   
 x   jord frasolgt 2008
  
  2  Kv  7  Gielsgård, Jørgen Jørgensen, matr. 7a           brændt 1928, genopf.
  3  Kv 18 Skindhavegd  Harald Nielsen, matr. 9a  x       
  4           Husmd.sted   ???                                        x                                                                               
  5 Kv 20 Toftebj.g. Peter Jensen, matr. 10a         x 
  6           Gård ???                                                    x   
  7           Husmd.sted, slagter, tømrer, matr. 21a                                         
  8 Kv 21  Fladagergd Karen M. Andersen, matr. 8g      x   nedrevet 1920    
  9           Husmd.u.jord, har hørt under Fladagergård    x   nedlagt    
10 Kv 31  Kro - Høker - Murer, matr. 26b                           fra 1720     
     ej påkort.    jord frasolgt til Brugsen Kv 29 omkr.1886
11 Kv 55  Enghavegd.  Viggó Frederiksen, matr. 10b     
   udfl. nedr. 2007
12 Agv 8  Engmaegård.                                                 
beboet siden 1401 
13 Kv 16  Degneskole  1717- 41  hus, matr. 2d                skole 1741-1805
14 Kv 4    Korsagergd  Sejersbøl, matr. 5a                   x  jord frasolgt 1962
15           Gård                                                          x  forfald. ej genopført
16 Hi 63   Prg.forp. matr.2a                                           
brændt, genopf. 
               frasolgt 2008. Jorden forpagtet ud.
17 Kv 10  Hus til ringer, matr.28b
18 Agv 2  Ellestentegd. Ejvind Jensen, matr. 14a   
x       udfl.
19 Agv 4  Pilehavegård  Chr. Jensen,  matr. 12a     x       udfl. 
20 Kv 12  Gård, skole fra 1805-1943, matr. 4a

21            Husmandslod matr. 26a  øst f.Kirkemuren  x      nedlagt
                der måske har været mindre. Muligvis jord
                overfor på Kv 29 idet der har været en del
                udstykninger af husmd.lodder m.v..
                .   

22 Kv 14  Møllevejsgd. Frederik Hansen, matr. 13a
 
23           Gård, forfalden                                              x      nedlagt 
                    
I trekantområdet mell. gård 1 - 2 ligger et lille husmandsbrug på  2½ td/l. Kv 5, matr. nr. 16a. Hendrik Sørensen, fæste under Førslev.
      

Drift af præstegårdens jord.
           
Jorden blev drevet af daværende præster med tjenestefolk fra 1647 til 1786 før
folketællinger. Efter folketællinger fra 1787 til 1845.  

Ved sogneforstanderskabets oprettelse 1841, blev det vedtaget, at de skulle
ansættes præstegårdsforpagtere på kontrakt. Her fra 1845 til 2008. 


1845-1860 Peder Jensen Holme,                                                         

1860-1880 Niels Christensen, Arløsetorp med to sønner som bestyrere,

1880-1885 Jens P. Johansen,                                                                 

1885-1889 Hans Poulsen,                                                                      

1889-1890 Carl Jørgensen, 

1890-1897 G. Randdrup Hansen,                                                            

1897-1920 Niels P. Petersen, 

1921-1933 Herman Andersen,                                                                  

1933-1947 Knud Larsen,                                                                     

1947-1990 Kjær Iversen,

1990-2007 Erik Olsen

Herefter ophørte forpagtningerne, bygningerne til privat. Jorden forpagtet ud
til en frugtavler. Menighedsrådet slap derfor at renovere jorden.


Se billeder af forpagterboliger og nogle forpagtere på næste side.
 
Efterrfølgende: huse, smålandbrug og håndværk i byen.

Kvislemarkvej
nr.       matr.
Kv.  1.. 6c.   Hans Christensen, smed..til 1918, nedrev. Ny opført som
                   statshusmandbrug fra 1920-1951. derefter privatbolig.  
                   Murer Lars Jensen var forudseende, da han opførte dette i          
                   byen.
                   Efter bruget blev nedlagt, passede bygningerne godt ind i
                   miljøet, trods laden der dog blev nedrevet senere.                  
Kv.  2.. 5c    Hus - Købmandsforretning oprettet 1938-95. Privatbolig.
Kv.  3.. 6 l    Hus, opført 1961 af statshusmd. Chr. og Kirstine Petersen.
Kv...5..16a   Husmd. m. jord, 2½ td/l. Fæste u. Førslevgård. Privatbolig
Kv...6.. 9i     Hus, Fl. 1901. 3 ejere. Jens Hansen
Kv...8.. 29a  Hus m. Tømmerværksted og husflidsskole. nedlagt 1933.
Kv...9.. 8i     Hus, har muligvis ligget der i 1790.  
Kv 11.. 8h    Hus, opført omkr. 1907 af murer Lars Jensen til sig selv.
Kv 13.  21c  Husmd. m/jord på Præstemarken. Chr. Jacobsen, Ft. 1901.
Kv.15.  21a  Husmd.  ses på kort 1790. senere slagter og  tømrer.
Kv.16.  2d    Hus, degneskolen 1717 og skole til 1805. Grund frasolgt i 1923
                  til Fodermesterhus for Kv 14. Nu Nybrovej 1.
Kv.17.  22c Forsamlingshus fra 1891.
Kv 19.  22a Fæstehus u. Fyrendal1889. smed Hemmingsen til 1895. Derefter
                 smedem. Julius Christensen og smedem. P. L. Axelsen
Kv 21.  8g  Håndværk  efter Fladagergd blev nedrevet i 1920 blev der opført nyt
                stuehus. Cykleværksted. Udviklede sig til fabrik ophørt 1989..
Kv 23. 23b Hus opført til Axel og Etla Christensen, 1953. tidligere Kv 21
Kv 25. 23d Hus, har muligvis ligger der 1790. En del udstykninger i området.
Kv 27. 26c Hus  Ft. 1901. Sikkert ældre. Chr. Rasmussen
Kv 29  26c Hus - Brugsforening omkr. 1890. Fra udstykninger.
Kv 31. 26b Hus.  Omtalt som Kro i 1700-tallet. Ses på kort 1790.
Kv 33. ?     Hus fra 1957. Frida Jensen
Kv 35. ?     Hus fra 1964. Elna Nielsen
Kv.37  9g   Landbr. Hans Jørgen Hansen,.................Kv. Mark
Kv 39. 22b Landbr. Peter Petersen (Lüders Nielsen).....do
Kv 41. 9f    Landbr. Niels Jensen, Ft. 1901..................do
Kv 43, 27b Landbr. Chr. Hansen.................................do
Kv 45. 28a Landbr. Viggo Nielsen...............................do   
Kv 47. 24a Landbr. Sv. P. Andersen............................do
Kv 49. 9e   Landbr. Chr. Nielsen.................................do
Kv 51  8e   Gård, opfør 1928 Oluf Jørgensen................do
Kv 53  9c   Landbr. Gustav Nielsen.............................do
Nyb 1 .2e  Fodermesterhus til Kv 14. byen

Agervej.
Agv.  8 ?   Landbr, C.E.Pedersen, jord frasolgt         do
Agv 10 ?   Landbr, Lars Andersen, jord frasolgt         do

Brandholt.
matr.  1c Brv.  5 Hus, skomager Peter Petersen
matr. 1m Brv   7 Landbr, Poul Nielsen
matr. 1h  Brv   8 Landbr, Herman Schock
matr. 1n  Brv   9 Landbr, Chr. Nielsen
matr. 1g  Brv 10 Landbr, og murer Christian Jensen
matr. 1t   Brv 11 Telefoncentral
matr. 1i   Brv 12 Landbr, Alfred Rasmussen
matr. 1u  Brv 13 Hus, Allan Petersen, udstk. fra Brv 15
matr. 1a  Brv 14 Gård, Marius Jørgensen
matr. 1f   Brv 15 Landbr, Jens Jensen
matr. 1b  Brv 16 Gård, Chr. Justesen
matr. 1e  Brv 17 Landbr., Peter Nielsen
matr. 1d  Brv 19 Landbr,, Hans Å. Jørgensen
                        Landbr. Johs. Madsen. nedrevet
matr. 1d - 2n - 2k ???

Jordlovsudvalget havde i 1920 besluttet af præstegårdsjorden på 150 tdr. således, at  der blev 25 tdr. til forpagteren og resten på 125 tdr.  til husmandsbrug fprdelt på efterfølgende måde.

Solgt af stiftøvrigheden v/ Pastor Balslev - Kvislemark-Fyrendal Præstekald.  omskrives

matr. 2c  62m se foio 118 folio 118 

matr.2d  folio  24 Jens Jørgensen - 1867.


matr.  2l  Hi 38 Landbr. Præstemarken. Søren Malling x) matr.  2q Hi 40 Landbr, Præstemarken. Chr. Rasmussen x) matr.  1v Hi 42 Landbr. Præstemarken. Helge Nielsen x) matr. 2s Hi 44 Landbr. Præstemarken Hans P. Nielsen matr. 2x  Hi 46 Forskolen. Hindholmvej, opført 1943. matr. 15  Hi 47                             Landbr. Otto Olsen  mod Hindhol m atr. 2c  Hi 48 Landbr. Præstemarken Alfred Bruun x)

matr  6d  Hi 49 Landbr. Äage Gardmand, Hindholmvej
matr. 1q  Hi 50 Hus. Enok Petersen, Hindholmvej
matr. 6e  Hi 53 Hus, Holger Jensen i byen, Hindholmvej
matr. 6k  Hi 55 Hus, Knud Iversen  i byen, Hindholmvej
matr  5b  Hi 57 Hus, Murer Lars Jensen i byen, Hindholmvej x)
matr..5d  Hi 59 Hus, Hans Hansen i byen. Flere tidligere ejere
                              bl.a. Kommunehus, Hindholmvej
matr  2a  Hi 63 Landbr. Prg.forp. nyopført andet sted efter brand.
matr. 2h  Hi 65 Landbr. Chr. Petersen x)
matr. 21  Hi 67 Landbr. Karl Nielsen 
x)
=============================================
Der har været nogle jordhandler mellem nedennævnte gårde i byen.
Universitetets gård solgt til...........55 td.l.................................... = 55
td.l
Korsagergård..............................55 td.l + 30 td.l.fra P. Andersen = 90
td.l.
Peder Andersen..........................85 td.l -  30 td l til Korsagerg.    = 
40 td.l
Elmegården fra Korsagerg......................................................    = 30 td.l

Fladagergård..............................50 td.     nedlagt fordelt på
Gielsgård...................................55 td.l + 25 td.l.                       =  
80 td.l.
Møllevejsgård.............................75 td.l.+ 25 td.l..                      = 100 td.l

Prg. jord frasolgt.til statshusm.brug 1920. ....................... 
rest i prg. forpagter.......................................................................25 td.l
Møllevejgårds jord købt af Gielsgård 2009. omkr. 90 td.l
Korsagergårds jord købt af Toftebjerggård 60 td.l

Efterfølgende er Korsagergård, Peter Andersens og tildels Møllevejsgård
nedlagte. Bygningne solgt.
Prg.forp. boligen udlejet - jorden forpagtet ud.
Jorden forpagtet ud. Statshusm.brugene
Staatshusmandsbrugene nedlagte - Bygninger overtaget af private.
Difference mell. td.l. kan skyldes områder omkr. gårdene er taget med.

Jordlovsudvalget havde besluttet af præstegårdsjorden skulle udstykkes til
statshusmandsbrug. Blev kaldt Præstemarken.
Solgt af sognepræst Balslev, Hi 61. d. 03.08.1921.
matr. 2g  - folio 113 - Lars Peter Jensen, Kv 1.
matr. 2h  - folio 114 - Lars Kristian Petersen, Hi 65.   
matr. 2i  -  folio 115 - Karl Nielsen, Hi 67.
matr. 2k  - folio 116 - Kristen Jacobsen, Kv 13. lod på Præstmarken - 2½ td/l.
matr. 2l  -  folio 117- Søren Malling, Hi 38.
matr. 2c -  folio 118 - Alfred Brun, Hi 48
matr. 2m - folio 118 - Alfred Brun, Hi 48.
matr. 2q - folio 122 - Christian Rasmussen, Hi 40.
matr. 2r - folio 123 - Kristian Jørgensen, Hi 42.
matr. 2s - folio 124 - Hans Peter Nielsen, Hi 44.
==================================================================
Andre udstykninger af præstegårdsjorden.

matr. 2n - foloi 119 - Jens Jensen, Br 8 - jordbrug
matr. 2o - folio 120 - Peder Jensen, Br 10 - jordbrug
matr. 2q - folio 121 - Peter Jensen, Br 12 - jordbrug
matr. 2u - folio 126 - Marius Jørgensen, Br - 14 jordbrug
matr. 2v - folio 127 - magesk, m. Holst.borg  (Teglværksbygninger)
matr. 2d - folio  24 - præstekaldet til Jens Jørgensen, Kv 16, (hus) 1867.
matr. 2f - folio  78 -  pastor Raaschou til grev Holstein - (teglværkshuset) 1877
matr. 2e - folio 25 -  præstekaldet - Hans Nielsen, Nybrovej 1. (hus) 1867
=======================================================================

Hindholmvej 51. matr. 6a. 85 td/l. u. navn. Har været fæstegård under Førslevgård. Senere udstykket til småbrug. Rest tilbage 40 td.L. I 2008. overtaget af nabogården Kv 7.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.06 | 20:39
SMEDE - CYKLER m.v. har modtaget 4
09.06 | 20:32
Landsbyen Kvislemark har modtaget 2
13.04 | 14:49
Foto af Gårde og Hu har modtaget 3
13.03 | 22:29
FÆSTEPROTOKOL. har modtaget 3
Du kan lide denne side
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!