Velkommen

Kære læser
Vores far sov stille ind 27. december 2016, men vi har i kærligt minde valgt, at hans hjemmesider fortsat skal være tilgængelige til glæde og gavn for besøgende med interesse i lokalområdet i og omkring Kvislemark.
Tidl. www.kvislemark-by-og-omegn.dk finder du her.
God læsning.
Rie og Michael

Mit navn er Knud O. Christensen. Jeg er født og opvokset i Kvislemark sogn, der sammen med Fyrendal sogn er eet Pastorat under Kvislemark-Fyrendal kommune i sydvestsjælland. Ved tidligere kommunesammenlægning kom vi under Holsteinborg-Venslev, omkring 1970 under Fuglebjerg kommune. Ved kommunalreformen i 2005 indledtes forhandlinger med Fuglebjerg, Suså, Holmegård og Fladså kommuner om at danne Næstved Storkommune, der således træder i kraft nytåret 2007.

I 1994 begyndte jeg at forske i min slægt, og er nået 7 generationer tilbage i lige mandlig linie samt diverse sidelinier.
Jeg har altid været historisk interesseret, og begyndte i 2001 med egnshistorie af mit fødesogn, der består af Kvislemark by, Kvislemark mark, Præstemarken og Brandholt med omkring 80 husstande. Fordelt på Kvislemarkvej – Hindholmvej -Brandholtvej – Agervej – Nybrovej.

Kvislemark har gennem tiderne været underlagt forskellige godser var Skovkloster (Herlufholm). Mere vil blive skrevet om denne.

 

OBS.
Flere billeder kan ses på min anden hjemmeside:
Kvislemark-By-og-Omegn

Læs under DIVERSE. Erindringer fra Kvislemark
Kvislemark 1934-1943 * Min barndom i Kvislemark * Gielsgård og Kvislemark *
Erindringer fra Kvislemark * Lidt om min tid i Kvislemark * Danneborgsmand og
gårdmand * Besættelsen 1940-45 * Kvislemark og 2. Verdenskrig. * Å-skriget

NYHEDSSTOF – Menighedsrådet
Førslev pastorat er blevet sammenlagt med Kvislemark-Fyrendal, således at de udgør eet pastorat. Nyt menighedsråd er valg.
Pastor Cecilie Schakinger Solås er her i 2009 fratrådt stillingen. Der arbejdes på at ansætte en ny sognepræst.

17.04.09
KOC

Tak til K. Lambert
Det har været mig en stor glæde, at kunne lægge daværende sognepræst (1931-1971) Aa. Lambert-Jensens historiske beretninger og billeder på egnshistorien.
Ikke mindst har Knud Lambert medvirket fra 2003 med at finde ikke udgivne beretninger og billeder, samt hans egne notater og billeder. Alt dette har medvirket til, at gøre historien interessant og levende.

KOC