Kirkebøger

BØRN FØDT UDEN FOR ÆGTESKAB

Hovedkilde: Kvislemarks kirkebog 1813-1861

1814
5. april fødtes ”Lars, uægte barn”. Han fik ikke noget efternavn. Døbt 7. april. Moderen Anne Sofie ChristensDatters. Stilling og alder er ikke opgivet. Farens navn heller ikke. Faddere: Gårdmand Christen Pedersens sønner Peder, Jens og Just, gårdmand Rasmus Sørensens hustru Margrethe og husmand Niels Jacobsøns hustru Karen, alle af Quislemark.
Kilde: Opslag 3.
Note 1: FT 1801. 4. familie, opslag 3, viser, at Peder, Jens og Just er hendes brødre.
Note 2: Lars, Anne Kristensdatters uægte søn, dør 12. maj 1816. Kilde: Opslag 74.

1816
Den 30. juli fødes Lars (uægte). Han bliver hjemmedøbt. Han fik intet efternavn. Moderen Anne Sophie Kristensdatter. Farens navn er ikke oplyst.
Kilde: Opslag 3.
Note 1: Lars, Anne Kristensdatters uægte søn, dør 6 uger gammel 5. september 1816. Kilde: Opslag 74.

1818
6. januar fødtes Maren (uægte). Moderen var gårdmand Kristen Pedersøns datter Anne Sofie. Det fremgår ikke af kirkebogen, hvem faderen er.
Kilde: Opslag 23.
2. juni fødtes Stine Lisbeth. Intet efternavn. Blot to streger. Maren Larsdatter. Uægte barn. Døbt 2. august.
Kilde: Opslag 23.
7. november fødtes Karen Maria (uægte). Hjemmedøbt 22. november. I kirken 6. december. Moderen Maren Jochumsdatter. Fadderne: Gårdmand Peder Kristens hustru Anne Hansdatter, gårdmand Hansen og hustru, indsidder Søren Hemmingsen og husmand Niels Kristensen, alle fra Quislemark.
Kilde: Opslag 24.

1824
1. november fødes Peder Friederichsen. Døbt den 21. marts 1824. Ungkarl Friederich Jensen og pigen Maren Pedersdatter. Faddere: Sognefoged Jens Hansen, boelsmand Søren Kristensen og hustru, og gårdmand Hans Nielsøn og hustru.
Kilde: Opslag 5.

1836
21. februar fødtes Marie Hansdatter i Holsteinborg Sogn. Navnet dannede moderen efter sit eget tilnavn. Moderen er Kirsten Hansdatter. Havde tjent hos gartner Pagh, men flyttede hjem til sin mor. Udlægger som barnefader tjenestekarl Niels Andersen tjenende gårdmand Peder Pedersen i Arløse. Dåbsvidnerne var Anne Hedevig Larsen af Quislemark, Maren Hansdatter af Bisserup, husmand Niels Kristensen af Quislemark, husmand Lars Rasmussen ibid, tjenestekarl Nielsen Hansen i Taarnmark.
Kilde: Opslag 29.

Kirsten_Hansdatter
Modsat alle andre på siden, har Kirsten hverken fået “godt”eller “meget godt” Vidnesbyrd vdr. sin tid i sognet. Men forklaringen er nok, at hun – som der står i bemærkningsrubrikken – fødte et “uægte” pigebarn den 22. januar.

25. februar fødtes Anne Marie Andersdatter. Hjemmedøbt. Døde inden kirken. Tjenestepige Kirsten Andersdatter i Quislemark. Ingen oplysninger om faderen.
Kilde: Opslag 29.
3. marts 1836 dør Anne Marie Andersdatter. Tjenestepige Kirsten Andersdatters uægte barn 8 dage gammelt. Kilde: Opslag 81.

1838
23. april fødtes Kristoffer Jacobsen. Døbt 23. juni. Moderen Kirsten Hansdatter i Quislemark og faderen Jacob Pedersen i Fjurendal. Faddere: Forpagter Engbergs pige Karen af Fjenneslev, husmand Niels Kristensens Karen Marie, Lars Rasmussen og Hans Madsens søn Mads, alle af Quislemark. Tjenestekarl Niels Hansen af Taarnmark. Uægte barn.
Kilde: Opslag 10.
2. maj dødfødt drengebarn. Moderen Karen Kristiansdatter i Quislemark. Faderen Hans Andersen i Lunden, Tjustrup.
Kilde: Opslag 10.

1843
10. april fødtes Jens Rasmussen. Døbt 11. maj. Besvangrede (?) Maren Jensdatter af Quislemark. Til barnefader blev af moderen udlagt ubekendt person Jens Nielsen. Faddere: Husmand Jens Kristensens hustru, Karen Kristoffersdatter Quislemark, husmændene Kristen Poulsen og Jacob Nielsen, ungkarl Kristian Jensen og Niels Nielsens hustru Hanne Marie Jensdatter, alle af Quislemark.
Kilde: Opslag 12.
1857 første søndag efter påske konfirmeres han. I rubrikken ”Confirmandens Faders eller, hvis han er Slegfredsøn, hans Moders samt i fornødent Fald Huusbondens eller Pleieforældrenes Navne og Bopæl” står: Maren Jensen.
Kilde: Opslag 51.
21. juni fødtes Kirstine Jensdatter. Hjemmedøbt. I kirken 24. september.Moderen Hans Bertelsens enke, Anne Jensdatter har udlagt som barnefader ungkarl Niels Hansen af Taarnmark (?).
Kilde: Opslag 32.

1845
24. august fødtes Mette Marie Jørgensdatter. Hjemmedøbt. Død 5. september. Pigen Margrethe Sofie Nielsdatter i Quislemark.
Kilde: Opslag 33.

1847
28. juni fødtes Kristiane Frederikke Frederiksdatter. Døbt 1. august. Pigen Karen Marie Frederiksdatter af Quislemark. Faderen er enkemand Peder Hansen i Haarsløv. Faddere: Enken Anne Kristoffersdatter af Quislemark, tjenestekarlen Hans Frederiksen af Menstrup, Kristoffer Frederiksen og Johan Frederiksen af Fjurendal.
Kilde: Opslag 34.

1848
18. september fødtes Anne Marie Kristiane Petersen. Hjemmedøbt. Døbt i kirken 2. december. Pigen Karen Marie Engelbrechtsdatter udlægger som barnefader Kristian Nielsen, møllersvend på Saltø Mølle. Faddere: Pigen Marte Kirstine Engelbrechtsdatter, Niels Peter Engelbrechstsen gårdmand Mads Jensen, husmand Lars Johansen, alle af Quislemark.
Kilde: Opslag 34.

1849
6. november fødtes Henriette Hansdatter. Døbt 28. december. Enken Ellen Lorentzdatter af Quislemark. Hun erklærer sig uvillig til at nævne barnefaderen.
Kilde: Opslag 35.
4. januar 1852 copuleres enken Ellen Lorentzdatter af Quislemark, 33 år, med ungkarl Hans Kristoffersen af Quislemark, 32 år. Forlovere: Husmand Søren Kristoffersen af Quislemark, husmand Hans Frederiksen af Rude.
Kilde: Opslag 72.

1851
1. november fødtes Peter Hendrik Andersen. Døbt 14. november. Moderen Johanne Andersdatter, 24 år gammel, af Quislemark, udlægger som barnefader bødker Edvard Hendrik Petersen på Fuglebjerggård. Faddere: Husmand Hans Olsen og kone af Quislemark, ? Peter Andersen nibid., ? Kristen Andersen af Arløse.
Kilde: Opslag 16.

1851
2. april 1851 fødtes Kirsten Hansdatter. Hjemmedøbt. Dåb i kirken 2. maj. Pigen Karen Hansdatter, 22 år, af Quislemark. Hun udlægger som barnefader tjenestekarl Lars Larsen i Sverrig. Faddere: indsidder Gottfried Stender og kone af Quislemark, husmand Jens Jensen, husmand Niels Pedersen af Haarsløv.
Kilde: Opslag 35.

15. august fødtes Anne Margrethe Jacobine Jacobsen. Døbt 16. november. Moderen ugift Maren Marie Frederiksdatter udlægger som barnefader ungkarl Anders Hansen i Spjellerup. Faddere: Indsidder Hans Frederiksens kone af Spjellerup, husmand Søren Kristoffersen og kone af Quislemark, ungkarl Kristoffer Frederiksen af Fjurendal, ungkarl Johannes Frederiksen af Ludvigslyst.
Kilde: Opslag 36.

1852
1. november fødtes Peder Hendrik Andersen. Døbt 14. november. Moderen Johanne Andersdatter, 24 år gammel, af Quislemark udlægger som barnefader bødker Henrik Petersen på Fuglebjerggård. Faddere: Husmand Hans Olsen og kone af Quislemark n? Peder Andersen ibid. Og ? Kristen Andersen af Arløse.
Kilde: Opslag 16.

1853
6. april fødtes en dreng. Barnet døde udøbt 12. april. Moderen pigen Kirstine Larsdatter, 20 år, af Quislemark.
Kilde: Opslag 17.

1854
4. maj fødtes Rasmus Kristian Niels. Hjemmedøbt 5. maj. Døbt i kirken 28. maj. Pigen Vilhelmine Marie Hansen, 25 år gammel, af Quislemark, Udlagt som barnefader Niels Rasmussen af Stubberup, Vallensved Sogn. Faddere: Pigen Sofie Hansen af Stubberup, husmand Peder Pedersen og kone, husmand Niels Olsen af Quislemark, ungkarl Hans Madsen af Stubberup.
Kilde: Opslag 18.

1855
24. juni fødtes Peter Hansen. Døbt 8. juli. Pigen Sofie Frederikke Hansdatter, 29 år, af Quislemark udlægger som barnefader smed (?) Jens Madsen i Lund. Faddere: Husmand Lars Klusens enke, husmand Jens Nielsen og kone, husmand Niels Olsen, alle af Quislemark. Husmand Hans Pedersen af Arløse.
Kilde: Opslag 18.

1856
16. maj fødtes Hans Andreas Hansen. Hjemmedøbt 17. maj. Døbt 5. juli. Pigen Maren andreasdatter af Quislemark forlovet med ungkarl Hans Hansen. Der er lyst til ægteskab. Moderen er 29 år gammel. Forældrene viet i Kvislemark Kirke 16. juni 1855.
Kilde: Opslag 19.

1858
13. oktober fødtes Sofie Frederikke Johansdatter. Døbt 11. december i kirken. Fruentimmeret Anne Hansdatter, 37 år gammel, af Quislemark, forlovet med ungkarl Johan Frederiksen. Der er lyst til ægteskab. Faddere: Pigen Sofie Frederiksdatter, pigen Kirsten Hans datter, begge af Quislemark, ungkarl Kristoffer Frederiksen af Fjurendal, husmand Hans Frederiksen af Spjellerup, husmand Hans Olsen af Fjurendal.
Kilde: Opslag 39.

20. december fødes Niels Kristian Johansen. Døbt 28. januar 1859. Pigen Anne Margrethe Kirstine Nielsdatter, 26 år gammel, af Quislemark udlægger som fader Johan Alexis Beholt, medhjælper på Fuglebjerg Apotek.
Kilde: Opslag 20.

1859
9. maj fødtes Kirstine Volkersdatter. Hjemmedøbt natten mellem 9. og 19. maj omtrent kl. 12. I kirken 15. september. Pigen Anne Emilie Jacobsdatter af Quislemark. Moderen nægter at navngive barnefaderen. Fadderne: Gårdmand Søren Jensen og hustru af Arløsetorp, smed Just Kristensen og datter Grethe af Quislemark, ungkarl Herman Jacobsen af Quislemark.

1861
6. december fødtes Johanne Marie Pedersdatter. Døbt 29. december. Ugift fruentimmer Maren Kristiansdatter af Quislemark udlægger som barnefader ungkarl Peder Hansen af Hyllinge. Faddere: Moderen, konen Anne Margrethe Kristiansdatter, husmand Jens Kristiansen, begge af Hyllinge, ungkarl Hans Kristiansen af Tingjellinge, husmand Hans Andersen af Quislemark.
Kilde: Opslag 41.

1865
31. juli fødes Anne Sophie Arentzen. Døbes den 27. august.. Forældrene: Tugthusfange i Horsens Søren Christoffersens hustru Kirsten Arentzdatter, 43 år, på Quislemark Mark. Udlagde som barnefader landstingsmand (?), gårdmand Niels Hansen i Førslev Sogn. Faderen gift.
Fadderne: Husmand Johan Mikkelsens hustru Karen Larsdatter, gårdmand Niels Olsens hustru Kirsten Hansdatter, Johan Mikkelsen, Niels Olsen, alle af Quislemark, ungkarl Henrik Sørensen af Taarnmark. Uægte. Anmeldt for Amtet 2. august.

1866
Anne Sophie Arentzen dør 13. marts, 7 måneder og 13 dage, og Maren Kirstine Sørensen 30. maj, 8. år og 2 måneder. Døtre af tugthusfange Søren Christophersen og hustru Kirsten Arentzdatter i Quislemark.
Kilde: Kirkebog 1862-91, opslag 96.

Hvordan gik det så med disse børn.

Nogle blev adopteret af barnløse ægtepar og fik det godt. Andre måtte slide for bønder fra tidlig morgen til sen aften, hvor karlene også brugte dem til forskellige gøremål.

Når der søges i slægt- & egnsforskning findes de sjældent, da de selv eller  andre ikke deres aner.

K.O.C.