Opsamling

 Kvislemark-Fyrendal sogne.

Der  er  konstateret skimmelsvamp i Kvislemark Præstebolig, samt borebiller i træværket på Fyrendal Kirkes store trækors m.v.

Begge steder skal det sikkert tilskrives for høj fugtighed i rummene.

Nationalmuseet  er kontaktet vedr. borebiller, og vil være behjælpelig med dette.

 

Da provstiet ikke vil hjælpe med renovering af præsteboligen, forsøger menighedsrådet selv at skaffe pengene dertil.

Menighedsrådet har besluttet at få renset præstegården for svamp. Derefter skal rummene ændres så præsteboligen bliver for sig selv og resten af rummene til forskellige aktiviteter: Konfirmander, foredrag, sang og musik, mødre med småbørn m.v.

Haven og lunden der ellers også omlægges må vente.

KOC