Håndværk og handel

Kro, høker, smede, tømrer, murer, skomager, træskomænd, landarbejdere, spindere og vævere. Tørvemose, teglværk og tærskeselskab m. v.

Fyrendal Gods egne produktion af Tørv.
Har intet med Kvislemark Sogn at gøre, blot et eksempel på nye metoder med Tørveskær.
Foruden omtalte tørveskær i 1700-tallet til omkring1923 på Fyrendal Lund begyndte godset sidst i 30´diverne. at se efter tørv andre steder. Man havde sikkert en ide om, at der blev knaphed på brændsel i de 5 år besættelsen varede. Derfor denne autentiske beretning. Mosen blev tømt for vand med en pumpe drevet at en traktor. Efterfølgende blev tørvemuldet gravet op med en kran og fyldt i en stor beholder, således at vandet kunne løbe af. Fra denne fyldtes tørvemassen i “jumper” (vogne med U-formet bund). Under kørsel til tørrepladerne blev massen æltet med et system der fra hjulene trak nogle grabbe rundt i vognene. På tørrepladserne lå nogle trærammer på ca. 2×1½ m. Disse var inddelt i rum på en tørvs størrelse. Her lå de til tørring, og efter at have været vendt nogle gange blev de stablet i røjler på 1½ m. højde. Derefter var de klar til salg.
Knud O. Christensen (c)
d. 29.06.2008.

TEGLVÆRKER i KVISLEMARK-FYRENDAL SOGNE

Fyrendal Gods første teglværk lå i Tornemark (på Lungvej). Det blev nedlagt 1825, da det var i et moseområde, kaldet Teglsømarken, med vanskeligheder for at opgravet leret. Kan ses på KMS historiske kort.
Fyrendal Teglværk – Kvislemark Sogn.
Man ville derfor oprette et nyt teglværk på Fyrendal Hovedgårds Taxt i Brandholt, hvor Godset havde fæstelodder. Ved udskiftningen i Kvislemark blev der senere bygget fæstehusmandsbrug. det mentes at der var egnet ler tll opførelsen af et teglværk.
Godset kontaktede derfor tidens store agent for opbygning af teglværker H. H. Dithmer på Rendsbjærg om bistand ved teglværkets anlæg i 1932. Der blev således på hans vurdering opført bygninger, ovne og hvad der ellers hørte til. Ligeledes behov for mandskab, der skulle bestå af 15-20 personer. Kilde: Industriens Historie i Danmark, III, tiden 1820-1870. Teglværker.

Øst for lodderne viste der sig atvære et område med egnet ler til at begynde en fabrikation af sten og tegl. Bygninger samt bolig for teglmesteren blev opført syd for lodderne.
Følgende teglværksarbejdere fundet i folketællinger:
1934-1890 teglmester Christian Hansen – teglværksarbejdere 1880 Niels Larsen og Kristen Hansen – 1890 Peder Christiansen, Lars Madsen og Hans Poulsen – 1916 Jacob Karlsen. Der har sikkert været ansat flere.

Familien Møllers tid ved Teglværket
I 1864 kom Kristen Møller til egnen med nogle heste fra en større gård på Ærø. De skulle opstaldes på Holsteinborg, da man frygtede, at tyskerne ville bruge dem til den daværende krig.

Da greve Ludvig Holstein erfarede, at Kristen Møller havde arbejdet på teglværker, blev han antaget som bestyrer, senere tilbudt at forpagte det. Samtidig forpagtede han Teglbrændergården, der der lå i nærheden.
Han giftede sig med Rosaline Jacobsdatter fra Brandholt, hvis forældre var tømrer Jacob Nielsen og Karen Marie Pedersdatter.
Efter den gamle teglbrænders død overtog sønnen Urban gård og teglværk, som han frikøbte. Efterfølgende giftede han sig med Anna Jørgensen, gårdmandsdatter fra Nøddeholt i Skafterup.
Urban Møller drev teglværket fra 1907-1917, med ophørte da ovnene var nedslidte og for dyre at opvarme.
Bagermester Laur. Hansen og sognerådsformand, gårdejer Henrk Olsen. begge Tornemark ville købe og drive værket videre. Men de kunne ikke blive enige med Urban Møller, da han ville være Direktør. Ej heller ville han være med til fornyelse i form af tipvogne. Kilde: bagerm. Laur. Hansens søn Henning, d. 01.03.2008.

Teglværksladerne blev herefter nedrevet. Teglværkshuset blev stående og lejet ud i en årrække. Efter forfald er det forlængst nedrevet. .
Det fremgår ingen steder, at der også skulle have været Kalkbrænderi her, men måske et andet sted i Tornemark.
Teglværkets placering ses på KMS historiske kort..
Hvornår Urban Møller døde vides ikke, men sønnen Knud overtog gården. I 2006 døde han og 4 generation, sønnen Jørgen ejer nu gården. Personlige oplysninger givet til: KOC (C)

Uddrag fra Industriens Historie i Danmark
På Holsteinborg Gods ville man anlægge et nyt teglværk i 1832 og skrev derfor til agent H. H. Dithmer på Rendsbjærg, tidens største navn, om råd og bistand ved teglværkets anlæg. Der blev således på hans vurdering opført bygninger, ovne, beregning af kapacitet m.v. samt beskæftiget personale.
KILDE iNDUSTRIENS HISTORIE I DANMARK bind III 1820-1870 Axel Nielsen.
Teglværket.
Ved en tur til Kvislemark ultimo juli 2008 konstaterede jeg, at de sidste synlige rester af teglværket var nedrevet. Et skur som var opført af gammel byggemateriale fra teglværket til brug for gårdens redskabr.

K.O.C.

TÆRSKESELSKAB
I sognet var der omkr. 40 små landbrug, som ikke havde de fornødne redskaber, til at høste deres afgrøder.
Husmændene i Brandholt talte om at oprette et tærskeselskab, og indkaldte derfor til et møde i Kvislemark Forsamlingshus omkr. 1930. Her blev det så vedtaget.
Man høstede antagelig stadig kornet med en .le, da ingen havde selvbinder.
Der blev indkøb en Fordson traktor og et Holbæk tærskeværk.Det faste mandskab ved værket var traktorfører Bent Hansen, Agerup og ilægger Henry Håkonsen, Arløse Skovhuse. Han fik i 1933 beskadiget sin ene fodi værket , og måtte holde op. Efterfølgende har Edv. Henriksen og Svend Andersen haft jobbet. Men ellers hjalp naboerne til. En tærskning kunne vare fra ½ til 2 dage. Når sæsonen var slut, blev værket opbevaret hos parcelist Regner Sørensen, Brandholtvej 12 mod at få tærsket først.
De blev beværtet godt, hvor de kom frem. Undertiden med samme ret 2-3 steder. Et sted fik de dog engang ikke mad. Det var hos Johannes Madsen i Brandholt. Da søsteren skulle servere suppen, gled hun og tabte det hele på gulvet. KOC (C)

KLIK for billeder.

Lov vedr. håndværkere

Ingen håndværksmænd må bo i landsbyen undtagen grovsmede, tømmermænd, bødkere, teglbrændere, pottemagere, som gør sorte potter, hjulmænd, skindere, vævere som væver vadmel, – og hampelærred, skræddere, som syr vadmel, og de som syr bøndersko.
Det fastsatte Danske Lov (3-13-23) Knud Lambert

HANDEL & HÅNDVÆRK m.v. fra 1892 – 2001. Nu er der inet tilbage af diverse forretninger og håndværk. KOC 2008.
Kv 2. Købmandshandel. Markus Oxholm 1938-1950. Peter Andersen 1950-1956. Svend Andersen 1956-2001. ophørt.
Kv. 6. Skomager Jense Hansen 1919-1938. Håndværk ophørt.
Kv. 8. Tømrer Alfred Hansen 1907-1912. Verner Hansen 1912-1940. ophørt. (røgeri)
Kv. 10 Hans Hansen, klokker 1875-1926,
Hi. 57. Skomager Ole Hansen Væger 1892-1896. Murer Lars Jensen 1906-1918.
Kv. 12 Tøjforretning, fabr. salg , Erik Nielsen 1972-1980. ophørt, (den gl. skole).
Kv. 19 smed Jens Hemmingsen fra ? til 1894. Kv. 19 Smedemeser Julius Christensen, 1895-1924. Smedemester Peder
Langballe Axelsen, 1924-1957. Leo Christensen, Cykle- & Knallertforretning 1957-1983 ophørt.
Kv. 21. Axel Christensen omkr. 1920 cykler, radio, elektriker, mekaniker. Omkr. 1938 ovnlakering af cykler, senere
cyklefabrik, en gros handel sideløbende med industrilakering bl.a. BFC, Skuderløse, Labofa, Skælskør samt
Novenco, Næstved. Fra i963-1989 overtager Knud O. Christensen firmaet med industrilakering. ophørt,
Kv. 25. Vognmd. Frederik Larsen 1930-1944. Vognmd. Erik Sejersbøl 1944-1984. ophørt
Kv. 27. Skomager Ole Hansen Væger 1882-1891, Murer & klokker Verner Jensen 1932-1973 murer og klokker ophørt.
Kv 29. Brugsforeningen 1898-1971, Uddelere: Hans Larsen, Henrik Petersen, Gerda & Eline Petersen, Erland Petersen,
Henry Lohmann Hansen, Knud Beyer, ophørt. Automekaniker Arne Andersen 1972-1976. ophørt – privat
Br. 10. Murer Peter Jensen, Brandholt 1882-1891. ophørt.
Br. 11. Sandved Telefoncentral, Henrik Birck Sørensen, Brandholt. (Automatiseret – flyttet til Sandved).

KLIK for billeder.

HANDLENDE m.v. udefra.
Bogsælgere
Uldjyder med deres store tøjbylt på ryggen.
Lillebilvognmd. Svend Rasmusen
Godstransport fra Sandved Station, Marius Petersen, efterfølgende Oppermann.
Mælkemænd: Fra Tornemark Andelsmejeri kom mælkevognen hver dag med diverse mejeriprodukter.
Af brødvogne kom der fra Tornemark Bageri, Sandved Bageri og Fuglebjerg Bageri.
Slagtervogne fra slagter J. M. Laugesen og Rich. Larsen, Tornemark
Grønthandler Harald Hansen senere Peter Bjerg Christensen i en periode.
Fiskehandlere: Karl Nielsen, røgede sild og Eriksen, begge Tornemark
Postbud fra Sandved Postkontor hver dag
Elektricitet, Spjellerup Elektricitetsværk, jævnstrøm. Senere under SEAS, vekselstrøm.
Mindre handlende (snørebånd, sikkerhedsnåle m.v.)
Klinkere. nogle skærslippere klinkede ituslåede fade og skåle sammen.
Skærslippere
(indsæt billede)

ANDRE EMNER.
(omkr. 2-3 km. til Tornemark og Sandved) hvis man selv kørte ud at handle.
Jernbane: Sandved Station mell. Slagelse og Næstved. anlagt 15.05.1892 – nedlagt 22.05.1971. nord/vest for Kvislemark.
Kommunekontoret var på alderdomshjemmet, ca. midt mell. Kvislemark og Tornemark.
Læge, sygeplejeske, jordemor og sygekasse i Tornemark.
Gartnere i Tornemark og Sandved.
Dame- og børnetøjsforretninger i Tornemark og Sandved. Herre- og drengetøj i Sandved samt Herreskræddere og private syersker til damebeklædning.
.

Handel og Håndværk gennen tiderne ud fra Folketællinger og Kirkebøge

Kirkebøger (døde)
Bødkere……..1724…Lars Bødker – 1738…Lars Bødker.
Hugger………1729..Jacob Sørensen.
Kromænd…..1738..Jacob Hansen, 64 år. – 1750 Peder Pedersen, 68 år.
Ladefogeder.1723..Christen Ladefoged, 78 år. – 1768 Hans Hansen, 58 år.
Murere………1774..Jørgen Sørensen – 1778 Christian Brodthagen.
Skomagere…1719..Bendix Housebilt, 26 år. – 1727 Gert Vallingsen, 70 år. – 1789 David Larsen.
Skovfoged…1720..Hans Olsen.
Skræddere..1726..Søren Nielsen, 68 år. – 1727 Hans Skrædder, 60 år. – 1727 Mikkel Sørensen, 35 år. –
1738. Hans Skrædder, 37 år. – 1766 Hans Frantzen, – 1792 Frantz Jørgensen, 84 år.
Slagter………1745..Hans Slagter.
Smede………1717..Enevold Smed, – 1721 Niels Smed, – 1737 Lars Smed, – 1741 Jens Smed, – 1756 Anders Sørensen, –
1775..Peder Sørnsenm, – 1783 Niels Jensen, – 1794 Ole Berthelsen, – 1797 Johannes Jensen.
Vævere…….1776..Niels Hansen, – 1789 Christen Pedersen.

Folketællinger: 1787 – 1801 -1834 – 1835.
1787, .
Murer………..Chr. Brodthagen, 46 år ~ Bodil Pedersdatter, 53 år.
Skrædder…..Hans Frantzen, 45 år ~ Birgitte Larsdatter, 49 år.
Smed…………Peder Sørensen, 47 år ~ Jihanne Nielsdatter, 46 år.

1801.
Savskærer………Christian Poulsen, 64 år ~ Maren Pederesdatter, 62 år.
Skrædder,,,……,Hans Frantzen, 58 år ~ Birgitte Laursdatter, 67 år.
Slagter……………Niels Christensen, 30 år ~ Anna Andersdatter, 24 år. Matr. nr. 21.
Smed…………….Johannes Jensen, 30 år ~ Anne Clausdatter, 30 år.
Væver……………Hans Jensen, 39 år ~ Anna Hansdatter, 35 år.

1834.
Broægger………Engelbrecht Pedersen, 47 år ~ Ane Mortensdatter, 41 år. Matr. nr. 22.
Skrædder……..Johannes Jørgensen, 29 år ugift. Matr. nr. 23a – 8.
Smed……………Johan Blom, 33 år ~ Dorthea Christiansdatter, 33 år. Matr. nr. 14f – 20b – 25 – 31.
Spinder…………Sophie Hansdatter, 57 år. Matr. nr, 11b – 14b.
Spinder…………Ane Christoffersdatter, 39 år ~ Lars Jensen, 65 år. enkemand.
Spinder…………Karen Jørgensdatter, 34 år. – Karen Pedersdatter, 47 år. enke.
Teglmester…….Christen Hansen, 40 år ~ Margrethe Hansdatter, 38 år. Teglværkshuset.
Træskomand…Hans Pedersen, 32 år. ugift. Matr. nr. 5.
Tømrer………..Gert Hanaen, 58 år ~ Kirsten Rasmusdatter, 59 år. Matr. nr. 5.
Tømrer………..Jens Olsen, 41 år ~ Ane Ditlefsdatter, 34 år. Matr. nr. 27b – 30.
Tømrer………..Hans Mortensen, 43 år ~ Élisabeth Pederesdatter, 54 år.
Tømrer………. Peder Chrisensen, 57 år ~ Kirsten Volquardsen, 64 år.. Matr, nr. 1.
Væver………..Christian Poulsen, 38 år ~ Ane Nielsdatter, 34 år. Matr. nr. 1e.

1845.
Brolægger……Engelbrecht Pedersen, 59 år ~ Ane Mortensdatter, 52 år. Matr. nr. 9d – 22 – 29.
Brolægger……Hans Andersen, 54 år ~ Karen Mathiesdatter, 37 år. Matr. nr. 24.
Smed………….Hans Christensen, 28 år ~ Dorthe Christiansdatter, 39 år. Matr. nr. 14f – 20b – 25 – 11.
Spinder………Caroline Hansdatter, 60 år, enke. Matr. nr. 14g.
Spinder………Mette Hansdatter, 59 år, enke.
Spinder………Karen Pedersdatter, 60 år, enke.
Tømrer………Jens Olsen, 52 år ~ Ane Ditlefsdatter, 44 år. Matr. nr. 14 – 27 – 30.
Tømrer………Jørgen Hansen, 38 år ~ Karen Pedersdatter, 35 år. Matr. nr. 19.
Tømrer………Hans Mortensen, 55 år ~ Lisbeth Pedersdatter, 65 år. Matr. nr. 1i.
Tømrer………Peder Christensen, 72 år ~ Kirsten Volquardsen, 74 år. Matr. nr. 1d.
Væver……….Peder Larsen, 26 år. ugift.
Væver………Chr. Gjødvad Poulsen, 48 år ~ Ane Nielsdatter, 45 år. Matr. nr. 1e.

KOC (C)